ระบบการลาของพนักงาน

เพื่อแจ้งสถานะการลางานและเก็บประวัติการลางานของพนักงาน

ระบบฝากเงินวันวิสาข์เภสัช2

เพื่อเก็บข้อมูลและรายละเอียดการฝากเงินประจำวัน ของร้านขายยาวันวิสาข์เภสัช2

ระบบฝากเงินยวมนต์เภสัช

เพื่อเก็บข้อมูลและรายละเอียดการฝากเงินประจำวัน ของร้านขายยายวมนต์เภสัช